Wednesday, 26/02/2020 - 07:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Đình Phùng

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /BC-THCS.PĐP

                   SuốI Tân, ngày      tháng      năm 2017

V/v báo cáo các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018

 

                                        

                             Kính gửi:

-         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm;

-         UBND xã Suối Tân

                                               

Để chuẩn bị năm học 2017-2018, Trường THCS Phan Đình Phùng báo cáo các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. Thu theo quy định (bắt buộc)

1. Thu học phí : 225.000 đồng/học sinh/năm (25.000 đồng/học sinh/tháng)

2. Bảo hiểm y tế học sinh: 386.100 đồng/học sinh/năm

3. Qũy đội: 9.000 đồng/học sinh/năm

II. Thu thỏa thuận

1. Dạy thêm, học thêm : 200.000 đồng/học sinh/tháng (3 môn: Toán, Văn và Anh văn).

III. Thu hộ

1. Bảo hiểm thân thể: 100.000 đồng/học sinh/năm

2. Nước uống  : 25.000 đồng/học sinh/năm

3. Photo đề thi, giấy kiểm tra ( 2 HK): 25.000 đồng/học sinh/năm

4. Ghế ngồi : 30.000 đồng/học sinh/năm (đối với học sinh lớp 6 và tuyển mới)

5. Phiếu liên lạc điện tử tự nguyện: 60.000đ/ học sinh/năm

Cộng (III): 240.000 đồng/học sinh/năm

IV. Xã hội hóa giáo dục (tự nguyện)

          Trường không thu quỹ xã hội giáo dục

V. Quỹ hội (tự nguyện)

1.     Dự kiến huy động:  23.600.000 đồng.

2.     Dự kiến chi:

   - Chi hỗ trợ học sinh tham gia các cuộc thi ( thi HS giỏi, IOE…): 13.000.000 đồng.

  - Chi mua, in, ép giấy khen NH 2017-2018: 2.000.000 đồng

  - Chi khen thưởng Hs có thành tích NH 2017-2018: 8.600.000 đồng.

Trên đây là báo cáo các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018. Trong khi thực hiện nếu còn thừa tiền trường sẽ trả lại cho học sinh.

 

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, KT (02.b)

Nguồn: pdphung.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 49
Tháng 02 : 1.122
Năm 2020 : 1.967